# visual studio

افزونه های برتر visual studio code برای توسعه دهندگان وب

شاید ده ها پست درباره معرفی extension های vscode تا کنون دیده باشید ولی هنوز هم دراین بین افزونه هایی پیدا می شود که تاکنون امتحان نکرده اید، در این یادداشت افزونه هایی که پس از چندین سال کار با vscode به عنوان ابزار اصلی توسعه بیشترین بهره برداری از اونها میکنم رو معرفی میکنم

Link