# tutorial

ساخت خزنده وب با Scrapy

در این یادداشت با Scrapy یک خزنده وب برای دریافت لیست فیلم های سایت Imdb خواهیم کرد و با مفاهیم پایه خزنده وب در یک مثال عملی آشنا می شویم.

Link